TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00395
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MEKONG Delta Cam Sành - KING MANODARIN PRODUCT OF VIETNAM, hình
MEKONG Delta Cam Sành - KING MANODARIN PRODUCT OF VIETNAM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Quả cam sành tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.10 05.05.20 05.07.11 05.07.22 25.05.02 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Viện cây ăn quả Miền Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM