TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00398
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU AMENO, hình
AMENO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Đồ gốm; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; tượng bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh; giá đỡ nến.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.01 04.05.02 04.05.03 05.05.16 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất và thương mại OMELY
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 17 ngõ 2E phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM