TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00404
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU THE MOUTAIN GOD
THE MOUTAIN GOD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 41 Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 43 Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Nhật Trường Vinh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 1, đường 1A, KCN Tân Tạo, KP2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM