TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00407
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CN VISION GEARED TO SUCCESS Authorized eClass Model, hình
CN VISION GEARED TO SUCCESS Authorized eClass Model, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Trường đào tạo giảng dạy; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); sắp xếp và tiến hành hội thảo; giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (dịch vụ giải trí).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 03.07.24 04.05.02 04.05.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Tầm Nhìn CNN Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Villa số 5, lô N04A, phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DKAL IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM