TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00409
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MIDA
MIDA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; bộ phận chuyển động của đồng hồ; hộp trưng bày đồng hồ; dây xích đồng hồ; đồng hồ báo thức; đồ châu báu; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Luo Linjie
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 604, No. 18 Qiaogang Street, Sanyuanli Avenue, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong Province, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NTT IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM