TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00415
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU K, hình
K, hình
LOẠI NHÃN HIỆU
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Đào tạo; giảng dạy kỹ năng bộ đội.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trương Ngọc Trung
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 8, ngõ 12, tập thể Xuất Nhập Khẩu, tổ dân phố 1, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM