TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00421
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tâm Thái An
Tâm Thái An
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; ca cao. 35 Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hoàng Văn Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 143 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM