TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00425
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NGOC TUNG SG, hình
NGOC TUNG SG, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón. 05 Hóa chất dùng trong nông nghiệp: chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 07.01.11 07.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Tùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 21-22-23 lô E, đường 12, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(13/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM