TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00438
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BRIGHTSUN CITY
BRIGHTSUN CITY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Dịch vụ bất động sản.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH bất động sản Nhật Thành BRIGHTSUN CITY
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 17-19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM