TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00446
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU GYOKUCHO, hình
GYOKUCHO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
08 Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ có lưỡi sắc (công cụ cầm tay); công cụ cắt và cưa (dụng cụ cầm tay).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.07.06 03.07.07 03.07.21 03.07.24 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU RAZORSAW MANUFACTURING CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1323-29 Kashiyama-cho, Ono city, Hyogo, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/04/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 24/05/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM