TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00448
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sơn Phong LOGISTICS SF, hình
Sơn Phong LOGISTICS SF, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 39 Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; môi giới vận tải; dịch vụ lái xe; dịch vụ giao hàng; vận chuyển đồ đạc; vận chuyển hành khách.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.01.01 26.01.18 26.02.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hoàng Thị Thu Hiệu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn An Rinh 2, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM