TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00450
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VTMEDIA, hình
VTMEDIA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ viết kịch bản cho mục đích quảng cáo; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo. 41 Sắp xếp và tiến hành hội nghị, dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp video trực tuyến, không tải về; dàn dựng băng hình.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.09.11 26.03.01 26.11.07 26.11.22
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH VT MEDIA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 26a, ngõ 211/114 đường Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM