TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00464
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU YOUR STYLE Viet Nam INTERNATIONAL FASHION WEEK, hình
YOUR STYLE Viet Nam INTERNATIONAL FASHION WEEK, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Tổ chức các hoạt động thể thao văn hoá: tổ chức chương trình thời trang ứng dụng mang tính giao lưu quốc tế cho trẻ em và người lớn.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thu Hậu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 106, tổ 33, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM