TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00467
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trần Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Họ Trần, hình
Trần Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Họ Trần, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức và tiến hành hội thảo chuyên đề [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục].
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 03.07.07 03.07.24 22.01.01 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thùy Trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM