TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00474
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU nông sản An Nhiên A N, hình
nông sản An Nhiên A N, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Gạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.03 25.01.05 26.01.01 26.04.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Quang Cường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 321 ngõ 319 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM