TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00478
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU IZZI, hình
IZZI, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm chức năng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.04 26.04.09 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đào Đỗ Thành Đạt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 11, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM