TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00482
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU STRAKMOR, hình
STRAKMOR, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; kính cận; kính áp tròng; hộp đựng kính mắt.
PHÂN LOẠI HÌNH 16.03.13 26.04.04 26.04.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hữu Duy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 268 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN S&O IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM