TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00485
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Găng tay đánh gôn.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.03.03 25.07.08 25.07.25 26.04.09 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH găng tay SUN MYUNG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&S CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM