TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00496
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HB, hình
HB, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Trái cây tươi, cây giống. 35 Mua bán trái cây tươi, cây giống.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.11 05.07.22 25.01.06 26.04.01 26.04.10 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dương Hữu Thọ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM