TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00497
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nhang Thơm Hương Bồ Đề HB Nhang Thơm Hương Bồ Đề hình
Nhang Thơm Hương Bồ Đề HB Nhang Thơm Hương Bồ Đề hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Nhang thơm hay hương 35 Mua bán hương nhang dùng để thắp.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.13.04 03.13.05 26.01.01 26.01.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dương Hữu Thọ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM