TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00501
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BIFLUFEN
BIFLUFEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH hóa dược Hợp Tác
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lầu 20, số 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALNGUYEN IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM