TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00506
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU AMON A A ANDONG JSC, hình
AMON A A ANDONG JSC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bánh kẹo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm An Đông
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM