TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00514
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Vua lúa, hình
Vua lúa, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Hạt giống lúa.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 24.09.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BANCA
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM