TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00515
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU UUM Bò Cay, hình
UUM Bò Cay, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Thịt; cá, gia cầm đã qua chế biến; thịt bò khô. 35 Mua bán thịt bò khô.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.04.01 03.04.04 03.04.13 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Mỹ Dung
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 43A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM