TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00516
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU GALEXIA
GALEXIA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực công nghệ hóa dầu; dịch vụ tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ hóa dầu; dịch vụ thiết kế công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hóa dầu; và cung cấp trợ giúp và hỗ trợ trong việc thực hiện và vận hành công nghệ hóa dầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Exxon Mobil Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (10/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM