TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00521
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU V, hình
V, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 03.07.24 26.01.01 26.01.18 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH TM & SX Thiên An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM