TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00526
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sáu Hiện Cơ Sở Lúa Giống, hình
Sáu Hiện Cơ Sở Lúa Giống, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Lúa giống, cây giống.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.02 05.07.03 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cao Văn Hiện
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Xẻo Mây, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM