TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00527
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tổ Yến Huy Thịnh Email: huythinhbuilding.kg@gmail.com Quà tặng từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe, hình
Tổ Yến Huy Thịnh Email: huythinhbuilding.kg@gmail.com Quà tặng từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Yến sào thô (tổ chim yến); yến sào sơ chế.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 03.07.16 03.07.20 25.12.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Huy Thịnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 247 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM