TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00528
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU G B
G B
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Vận tải; vận tải bằng đường không; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hoá.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 18.02.01 24.15.01 24.15.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần vận chuyển Gia Bảo
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 8, Km 12, đường Võ Nguyên Giáp, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRAN & TRAN CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM