TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00534
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HP Jeans, hình
HP Jeans, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; đồ đi chân; độ đội đầu; quần gin; quần áo gin trẻ em; quần áo trẻ em.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.03 05.13.01 05.13.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Ngọc Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ADMC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM