TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00536
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại (quảng cáo); dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ bán đấu giá trực tuyến qua mạng internet; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 07.03.11 25.07.03 26.01.01 26.11.13
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai Benqumark Network Tech Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 1003, building #1, No.100 Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BROSS & PARTNERS., JSC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM