TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00538
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Nghiên cứu kỹ thuật; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; điện toán đám mây; tư vấn phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cập nhật phần mềm điện thoại thông minh; thiết kế phần mềm điện thoại thông minh.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 07.03.11 25.07.03 26.01.01 26.11.13
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai Benqumark Network Tech Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 1003, building #1, No.100 Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BROSS & PARTNERS., JSC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM