TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00540
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU WutaCam
WutaCam
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
38 Dịch vụ hãng tin tức; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền video theo yêu cầu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng máy vi tính điện tử; cung cấp dịch vụ gửi thông điệp tức thời; dịch vụ phòng nói chuyện cho mạng xã hội (internet); dịch vụ điện thoại internet (VOIP); dịch vụ cung cấp video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ truy cập trang web điện tử; dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh và thông tin.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai Benqumark Network Tech Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 1003, building #1, No.100 Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BROSS & PARTNERS., JSC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM