TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00543
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NYP, hình
NYP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07: Máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; bộ biến tần của máy bơm; động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01 26.03.02 24.15.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ZHANG HONG BIN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 53/6, đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 53/6, đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0387857-000
NGÀY HẾT HẠN 04/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL (AGL IP)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/04/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (31/05/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 28/07/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM