TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00543
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NYP, hình
NYP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; bộ biến tần của máy bơm; động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 26.03.01 26.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ZHANG HONG BIN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 53/6, đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGL IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM