TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00546
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU C E N ORGANIC, hình
C E N ORGANIC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.09 26.11.03 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu DUO
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 27B Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM