TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00549
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU INSEE INSEE TileFix Plus NANO LOCK TECHNOLOGY, hình
INSEE INSEE TileFix Plus NANO LOCK TECHNOLOGY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết dính cho bê tông. 19 Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; vữa dùng cho xây dựng; gạch; bột trét tường.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.01 03.07.19 14.05.21 14.05.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 81-85, đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM