TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00555
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU OOJ
OOJ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Triệu Hoàng Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 43A, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPNG CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM