TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00562
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU A CHIP ELECTRIC, hình
A CHIP ELECTRIC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Đèn điện, đèn sạc; đèn chiếu sáng, đèn led (thiết bị chiếu sáng bằng đèn điốt phát quang).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.03 26.04.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH ánh Dương Electric Group
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 1, tòa nhà đa năng Việt Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM