TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00564
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trường Long
Trường Long
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Trường Long
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Chùa Thượng, xã An Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM