TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00568
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NJ NICE JEWELRY trang sức đẹp, hình
NJ NICE JEWELRY trang sức đẹp, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá quý.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Trang Sức Đẹp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 04 Lê Thị Hồng Gấm, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM