TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00572
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU S HANOI Genuine paint since 1959, hình
S HANOI Genuine paint since 1959, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.17.11 02.09.14 02.09.16 25.05.25 26.03.23 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần hóa chất sơn Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 158 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM