TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00575
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FUJIFARMZ
FUJIFARMZ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm công nghiệp Quang Vinh, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CAPITAL IP&T CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM