TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00586
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU EVABELLA N, hình
EVABELLA N, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "N".
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 01.15.23 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Mạnh Sang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Căn hộ số 4040 HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Căn hộ số 4040 HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0390226-000
NGÀY HẾT HẠN 05/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (09/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (22/06/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 28/07/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM