TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00586
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU EVABELLA N, hình
EVABELLA N, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 05.03.13 05.03.15 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Mạnh Sang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Căn hộ số 4040 HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRAN & TRAN CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM