TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00591
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Vikoda Nước Yến Sào Yến Đảo Khánh Hòa Thể Tích Thực 180 ml, hình
Vikoda Nước Yến Sào Yến Đảo Khánh Hòa Thể Tích Thực 180 ml, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Đồ uống không có cồn; nước khoáng thiên nhiên; nước giải khát làm từ yến.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 06.01.02 19.03.01 25.12.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa - Fit Beverage
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM