TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00592
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MAZDADENIM
MAZDADENIM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Quách Phát Tài
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 332/19 Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM