TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00593
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VinDigiX
VinDigiX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính, phần mềm máy tính dùng để xử lý thanh toán điện tử; phần mềm xác nhận (chứng thực) dùng cho thanh toán điện tử; phần mềm quản lý thanh toán điện tử; phần mềm trí tuệ nhân tạo; phần mềm thực tế ảo. 35 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; thu thập và phân tích thông tin dữ liệu cho mục đích kinh doanh và thương mại; quảng cáo; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tư vấn quản lý thông tin trong lĩnh vực thanh toán điện tử; dịch vụ tìm kiếm thông tin (trong lĩnh vực thương mại và về các sản phẩm) trên báo chí hoặc qua các hợp đồng mua bán, giá mua bán; biên tập thông tin dữ liệu (trong lĩnh vực thương mại và về các sản phẩm) từ báo chí và internet; bán đấu giá; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ kế toán; tuyển dụng nhân sự; tư vấn quản lý nhân sự, quản lý kinh doanh; cung cấp (mua bán) thiết bị công nghệ thông tin. 36 Đại lý kinh doanh bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; dịch vụ hỗ trợ thanh toán, dịch vụ tín dụng; hoạt động tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư; ủy thác tài sản [tài chính]; ủy thác quản lý tài chính trên cơ sở phí và hợp đồng; đầu tư vốn; quản lý và tư vấn tài chính. 38 Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin điện tử; dịch vụ truyền thông tin qua mạng internet và điện thoại di động; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền thư điện tử; dịch vụ kết nối người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 42 Nghiên cứu, thiết kế và phát triển phân mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; nghiên cứu khoa học tư vấn công nghệ; tư vấn bảo mật internet; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ an ninh mạng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AMBYS HANOI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM