TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00600
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU DR AN
DR AN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; sữa bột dành cho trẻ em; chất bổ sung can xi cho người ăn kiêng nhằm tăng cường sức khỏe. 35 Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng, sữa bột dành cho trẻ em, chất bổ sung can xi cho người ăn kiêng nhằm tăng cường sức khỏe.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đỗ Phước An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN WINCO LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM