TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00602
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU DCURMA GOLD
DCURMA GOLD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; sữa và sản phẩm sữa. 35 Mua bán: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, sữa và sản phẩm sữa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đỗ Phước An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN WINCO LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM