TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00604
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU QJT
QJT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07: Bơm ly tâm; máy đánh bóng góc; lưỡi cưa lượn [bộ phận của máy móc]; máy cắt lỗ; máy gia công kim loại; mũi khoan [bộ phận máy].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SHANGHAI LX INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room J2216, Block 4, Section B, No.925, Yecheng Road, Jiading Industry Zone, Shanghai, China
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Room J2216, Block 4, Section B, No.925, Yecheng Road, Jiading Industry Zone, Shanghai, China
SỐ VĂN BẰNG 4-0381363-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/03/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 26/04/2021
NGÀY HẾT HẠN 05/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (15/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (02/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (11/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 09/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM