TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00604
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU QJT
QJT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Bơm ly tâm; máy đánh bóng góc; lưỡi cưa lượn [bộ phận của máy móc]; máy cắt lỗ; máy gia công kim loại; mũi khoan [bộ phận máy].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai LX International Trading Co.,Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room J2216, Block 4, Section B, No.925, Yecheng Road, Jiading Industry Zone, Shanghai, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM